Khung giờ livestream hiệu quả

Khung giờ livestream hiệu quả tiếp cận triệu khách hàng

Bạn là người kinh doanh online. Bạn phải thường xuyên livestream bán hàng nhưng không biết khung giờ livestream hiệu quả. làm sao để tương tác với khách hàng khiến bài livestream của bạn chất lượng. Lý do tiềm ẩn nhất cho những điều trên là bạn chưa lựa chọn được khung giờ livestream hiệu…