Tìm hiểu về tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng là gì? Cách tăng tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng là gì? Cách tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng hiệu quả

Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chiến lược paid search. Chiến lược sẽ thất bại khi bạn không thể chuyển đổi trafic sang leads. Điều này khiến không ít cá nhân và doanh nghiệp thắc mắc tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng là gì? Làm thế…