Cách đổi tên Fanpage – đổi tên trang Fanpage đơn giản hiệu quả thu hứt tìm kiếm khách hàng

Khi bạn có ý định chuyển hướng kinh doanh hoặc mua lại trang Fanpage nào đó nhưng tên của trang fanpage đó không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn. Hoặc đơn giản bạn muốn đổi tên Fanpage Facebook. Vì nó sẽ giúp Fanpage của bạn tiếp cận với lượng khách hàng có…